MALATYA GRAND SİNAN HOTEL

DİNLE

Kernek Şelalesi ve Meydanı

Malatya merkezde bulunan Kernek, Malatya denilince akla ilk gelen mekanlardandır. "Malatya Malatya bulunmaz eşin/Gönülleri coşturur ayla güneşin/Anam anam anam Kernekli misin/Kernek'e gelmeye de yeminli misin" dizelerinin yer aldığı Malatya türküsüne konu olan Kernek, şiirlerde, hikayelerde ve anılarda hoş seda bırakan meşhur bir yerdir. Kernek meydanını süsleyen Kernek Şelalesi'nin etrafında yürüyüş yolları, sosyal tesisler, kafeteryalar ve Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır.

Kanalboyu

Malatya merkezde bulunan Kanalboyu'nun içinden Derme Suyu akmaktadır. Kanalboyu her iki yanında devam eden yürüyüş yolları, modern ve otantik kafeteryaları, dondurmacıları ve gezinti alanları ile meşhur bir gezinti alanıdır. 

Turgut Özal Tabiat Parkı

Şehir merkezine 6 km mesafede bulunan park, Orduzu Göleti ile 38 hektar alan üzerine kuruludur. Eski adıyla Orduzu Pınarbaşı olarak bilinen tabiat parkında spor alanları, gezinti yolları, kır lokantaları, piknik alanları, hayvanat bahçesi ve botanik bahçesi bulunmaktadır.

Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı

Malatya merkeze 114 km, Darende ilçesine 8 km mesafede bulunan şelalenin suyu, üç kademe halinde, yaklaşık 40 m yükseklikten dökülmektedir. 2018 yılında "tabiat parkı" olarak ilan edilen şelalenin etrafında piknik yerleri, yürüyüş yolları ve kır lokantaları bulunmaktadır.

İspendere Şifalı Suları

Malatya merkeze 24 km uzaklıktaki İspendere İçmeleri 150 dönümlük bir alanda kuruludur. Tarihi çok eskilere dayanan İspendere şifalı suları Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı böbrek taşı, romatizmal hastalıklar, cilt ve solunum yolu hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Alanda yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkı, restoran, market ve piknik yerleri bulunmaktadır.

Takaz Mesire Alanı

Malatya merkeze 70 km, Doğanşehir ilçesine 14 km uzaklıkta olan Takaz, soğuk suları ve alabalık üretme tesisleriyle meşhur bir mesire alanıdır. Kaynak suyu ile oluşan ve doğal bir akvaryum görünümünde olan havuzlarda bölgenin en lezzetli alabalıkları yetiştirilmektedir.

Horata Mesire Alanı

Malatya merkeze 10 km uzaklıktadır. Beydağı’nın eteklerinden çıkan buz gibi suları ile meşhur bir mesire alanıdır. Mesire alanının yanı başında Çobandede Türbesi mevcuttur. Horata suyunun çevresinde yürüyüş yolları, yüzme havuzu, piknik alanları ve sosyal tesisler bulunmaktadır.

Tohma Çayı Kanyonu

Darende Somuncu Baba Cami ile Taş Köprü arasında kalmaktadır. Tohma Çayı’nın her iki yamacı dik kayalıklar ve sarp bir vadi biçimindedir. Kayalıklar üzerindeki doğal oyuklar ve mağara şeklindeki kısımlar dikkati çekmektedir. Ayrıca bu kayaların yamaç kısmında, kayalar oyularak Somuncu Baba Cami’ne kanal ile su getirilmiştir Alanda trekking, foto safari ve tırmanış gibi etkinlikler yapılmaktadır.

Arguvan Türküleri

Malatya kendine özgü bir türkü anlayışı ve dağarcığına sahiptir. Türkülerini halk musikisi tasnifinde olduğu gibi uzun havalar ve kırık havalar diye iki grupta toplayabiliriz. Türkülerin sözlerinde 7’li, 8’li ve 11’li hece ölçüleri kullanılmıştır. Ağıtlar, kına türküleri, aşk ve sevda türküleri, iş türküleri, tabiatı konu eden türküler ve gurbet türküleri, nasihat verici türküler, nefesler ve deyişler konu olarak Malatya halk ezgilerinin temelini teşkil eder. Türkülerin icrasında bağlama, kabak kemane, kaval, ut, kanun, cümbüş, keman, def, davul ve zurnadır. Malatya’da orta ve küçük boy bağlamaları Şelpe olarak adlandırılan (tezene kullanmadan parmakla çalma) teknikle çalma yaygındır.

Dede Korkut Kültürü

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Somut Olmayan Miras Ulusal Envanterine Malatya adına kayıtlı olan Dede Korkut Kültürü, 2018 yılında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne de kaydedilmiştir.

Dede Korkut; destan, hikâye ve masal anlatımlarında yüceltilen, köklerini göçebe bozkır hayatının geleneklerinden alan ve hâlen yerleşik hayatın gündelik pratiklerinde kendine yer bulan; doğum, evlenme ve ölüm geleneklerine yansımış özlü sözleri, anlatımları, müzik aletleri ve ezgileri ile toplum hayatında önemli bir yeri olan yarı efsanevi bir bilgedir.

Dede Korkut’un özlü sözleri, epik ve lirik düz şiirleri ve kendisinin yaşadığı olayların anlatıldığı Dede Korkut Kitabı, 15. yüzyıldan günümüze iki yazma nüsha ile ulaşmıştır. Dede Korkut kültürü bu kitaptan köken almış ancak yazılı kaynaklardan ve sözlü kültürden olmak üzere iki yoldan ilerleyerek günümüze taşınmıştır.

Dede Korkut kültürü günümüz Türkiye’sinde; özlü sözler, sözlü anlatımlar, ezgisel müzik geleneği ile çeşitli inanç ve uygulamalarda yaygın bir şekilde yaşatılmaktadır. İsim verme, kız isteme, düğün, yas gibi toplumsal uygulamalar ile Hızır, belirli sayılar, ağaç kültü gibi pek çok motifin Dede Korkut kültürü ile ilgisi vardır. Dede Korkut hikayelerinde yer alan cömertlik, misafirperverlik, cesaret ve şefkat gibi değerler bugün yaşanmış ve toplumun tüm kesimleri arasında diyalog ve toplumsal barışın inşasında önemli rol oynamaktadır.

Uzun Havalar

Bölgede okunan uzun havalar ayrı bir tavır ve üslupla icra edilir. Arguvan Ağzı denilen uzun hava türü yaygındır. Malatya’nın bir ilçesi olan Arguvan’dan adını alan bu uzun hava türünün bir kısmı ağıt niteliğindedir. Aşk, sevda, ayrılık, gurbet, yoksulluk ve kader konusu işlenmektedir.

YORUMLAR (0)

YORUM YAP